06- 34 36 83 19 info@praktijkmacnack.nl

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op de manier waarop een klacht ontstaat en in stand gehouden wordt en hoe deze in de gewenst richting kan worden veranderd. Met deze actieve therapie zoeken we samen aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen hoe gedachten, gevoel en gedrag elkaar beïnvloeden. Door deze therapie leert u uw stemming beter te beheersen en uw gedrag beter af te stemmen op wat u wilt bereiken.

EMDR

is een geprotocolleerde behandeling die veel gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot PTTS (Posttraumatische Stress-Stoornis) te verwerken. Daarnaast kan EMDR succesvol toegepast worden bij klachten rondom angst, depressie en zelfbeeld.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat de manier van kijken naar uzelf, naar anderen en naar de wereld, gevormd wordt door aangeboren temperament in combinatie met ervaringen uit de vroege jeugd. Hierdoor kunnen hardnekkige denk- en gedragspatronen ontstaan waarin u steeds vastloopt. Aan de hand van cognitieve en ervaringsgerichte oefeningen worden deze patronen doorbroken en behandeldoelen bereikt.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken richt zich vooral op wat al goed gaat, maakt gebruik van efficiënte methoden en van uw eigen positieve ervaringen. U bent zelf de expert. Via een schaalvraag wordt aan oplossingen gewerkt die het cijfer van de schaal verhogen. Wat merkt u zelf als de schaal van 5 naar 6 stijgt? Uw oplossend vermogen wordt aangesproken om het gewenste doel in de toekomst te bereiken.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

In Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt geleerd u te richten op zaken die u op directe wijze kan beïnvloeden, zoals uw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Mindfulness

Mindfulness is een training in aandacht. U leert met mindfulness in contact te komen met het hier en nu. U observeert uw eigen denkprocessen en gevoelens. U leert beter te voelen en wordt opmerkzaam voor wat u zelf ervaart. Via meditatie oefent u hoe in het hier en nu te zijn. U traint uw bewustzijn. U wordt bewust van uw eigen ’zijn’: van wat u voelt en ervaart, zonder oordeel, in een accepterende houding.

Door uw aandacht te trainen en mindful te leven, traint u de hersenen. U ziet meer mogelijkheden en voelt daardoor meer ruimte om uw eigen keuzes te maken. En als u beter aanvoelt wat u voelt, kunt u ook veel beter voor uzelf zorgen. Bent u gehaast, zet dan een stapje terug. Hebt u het koud, trek dan een extra warme trui aan. Zo simpel is het om mindful te leven: bewuster en in het hier en nu. Het verrijkt uw leven.

Imaginair exposure (IE)

Imaginair exposure is een methode van traumaverwerking waarbij de therapeut u helpt zo gedetailleerd mogelijk het trauma voor de geest te halen, waarbij alle gevoelens, gedachten en emoties worden herbeleefd. Het doorwerken van het trauma helpt om nachtmerries, herbelevingen (flashbacks) en andere klachten te verminderen of zelf op te lossen. De spanning en angst kunnen zienderogen afnemen, zodat u meer controle krijgt over hoe u zich voelt als u terugdenkt aan de gebeurtenis.

Transcultureel werken

Transcultureel werken is een methode om culturele diversiteit te herkennen, erkennen, overbruggen en er het beste uit te halen. Wie bent u, waar komt u vandaan, welke normen en waarden hebt u meegekregen over uzelf, uw familie, maar ook over andere mensen met een ander geloof, andere huidskleur of gender. Voelt u zich goed bij de persoon die u bent, Wordt u geaccepteerd, bedreigd, gediscrimineerd, niet voor vol aangezien. Mag u er zijn? Voelt u zich als mens onveilig, dan wordt  in de  therapie  aandacht aan besteed.